Wyświetlanie jednego wyniku

  • P6.3.3 Fizyka powłoki atomowej – Leybold

      P6.3.3.1 Odbicie Bragga: uginanie się promieni Roentgena podczas przejścia przez pojedynczy kryształ. P6.3.3.2 Badanie widma energetycznego lampy rentgenowskiej jako funkcji wysokiego napięcia oraz prądu emisji. P6.3.3.3 Relacja Duane-Hunt’a oraz określenie stałej Plancka P6.3.3.5 Krawędź absorpcji: filtrowanie promieni rentgenowskich P6.3.3.6 Prawo Moseleya oraz określenie stałej Rydberga.   Promieniowanie lampy rentgenowskiej składa się z dwóch składników:…