Wyświetlanie jednego wyniku

  • Foton3 - Program do tworzenia dokumentacji z badań oświetlenia

    Foton3 – Program do tworzenia dokumentacji z badań oświetlenia

    Wersja DEMO dostępna do pobrania na stronie producenta. Program do tworzenia dokumentacji z badania oświetlenia: stanowisk pracy wewnątrz i na zewnątrz oraz w strefach kopalni, awaryjnego wraz z oświetleniem stref sprzętu p.poż., PN-EN 1838:2013 – Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne PN-EN 50172:2005 – Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Pełna zgodność programu z aktualnie obowiązującymi normami: PN-EN 12464-1:2012…