Wyświetlanie jednego wyniku

  • P7.2.3 Fotoprzewodnictwo – Leybold

    Fotoprzewodnictwo Przewodnictwo elektryczne w ciałach stałych Zależność temperaturowa rezystywności ρ jest prostym testem dla modeli Przewodności elektrycznej przewodników i półprzewodników. W przewodnikach elektrycznych, ρ wzrasta wraz z temperaturą jako, że zderzenia quasi-swobodnych elektronów z pasma przewodzenia z atomami przewodnika odgrywają coraz większe znaczenie. W półprzewodnikach z drugiej strony, rezystywność zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury…