Wyświetlanie jednego wyniku

  • P7.3.2 Histereza ferromagnetyczna – Leybold

    Histereza ferromagnetyczna W ferromagnetyku, indukcja magnetycznaosiąga wartość nasycenia Bs wraz ze wzrostem natężenia pola magnetycznego H. Przenikalność elektryczna względna µr ferromagnetyka zależy od natężenia pola magnetycznego H oraz także od uprzedniego zastosowania magnetycznego ferromagnetyka. Zatem, powszechnie przedstawia się indukcję magnetyczną B w formie krzywej histerezy jako funkcję narastającego i opadającego natężenia pola magnetycznego H. Krzywa…