Wyświetlanie jednego wyniku

  • P5.3.6 Holografia odbicia światła białego – Leybold

      P5.3.6.1 Tworzenie hologramów odbitego światłą na płycie optycznej z laserem   Tworząc hologramy odbiciowe światła białego, rozszerzona wiązka lasera przechodzi przez film i oświetla obiektu ustawiony za filmem. Światło jest odbite od powierzchni obiektu z powrotem na film, gdzie jest nakładane falami światła oryginalnej wiązki lasera. Film składa się z emulsji światłoczułej o wystarczającej…