Wyświetlanie jednego wyniku

  • P3.4.3 Indukcja jako zmienne pole magnetyczne – Leybold

      P3.4.3.1 Pomiar napięcia w pętli przewodzenia dla zmiennego pola magnetycznego – zasilanego falą trójkątną P3.4.3.2 Pomiar napięcia w pętli przewodzenia dla zmiennego pola magnetycznego – za pomocą Power-Cassy jako źródła prądu zmiennego   Zmiana w jednorodnym polu magnetycznym B wewnątrz cewki z N1 zwojami i powierzchni A1 w czasie indukuje napięcie w cewce.   W…