Wyświetlanie jednego wyniku

  • P3.4.2 Indukcja ruchomej pętli przewodzącej – Leybold

      P3.4.2.1 Pomiar napięcia indukcji w pętli przewodzącej poruszającej się w polu magnetycznym   W doświadczeniu P3.4.2.1, suwak na którym zamontowane są pętle indukcyjne o różnych szerokościach jest przesuwany pomiędzy dwa nabiegunniki magnesu. Celem jest pomiar napięcia indukowanego U w funkcji gęstości strumienia magnetycznego B, szerokości b oraz prędkości v pętli indukcyjnych. Celem analizy jest…