Wyświetlanie jednego wyniku

  • P5.3.2 Interferencja dwupolowa – Leybold

      P5.3.2.1 Interferencja przy lustrze Fresnela a pomocą lasera He-Ne P5.3.2.2 Eksperyment z lustrem Lloyda za pomocą wiązki z lasera  He-Ne P5.3.2.3 Interferencja w podwójnym pryzmacie Fresnela za pomocą wiązki z lasera He-Ne   W tych doświadczeniach, generowane są dwa koherentne źródła światła poprzez odtworzenie trzech doświadczeń o wielkim znaczeniu historycznym. W każdym z tych doświadczeń, odpowiednia…