Wyświetlanie jednego wyniku

  • P5.3.4 Interferometr Michelsona – Leybold

      P5.3.4.1 Konfigurowanie interferometru Michelsona na płycie z laserem optycznym P5.3.4.2 Określanie długości fali lasera He-Ne za pomocą interferometru Michelsona P5.3.4.3 Określanie długości fali świetlnej lasera He-Ne za pomocą interferometru Michelsona. Ustawienie na ławie optycznej. P5.3.4.4 Określenie czasu spójności oraz szerokości linii spektralnych za pomocą interferometru Michelsona P5.3.4.5 Badanie wywołanego ciśnieniem poszerzania linii spektralnych za…