Wyświetlanie jednego wyniku

  • P6.5.3 Magnetyczny rezonans jądrowy – Leybold

      P6.5.3.1 Magnetyczny rezonans jądrowy w polistyrenie, glicerynie i teflonie.   Moment magnetyczny jądra spowodowany przez spin jądra atomowego I przyjmuje stanu energii  w polu magnetycznym B. Gdy wysokoczęstotliwościowe pole magnetyczne z częstotliwością n jest przyłożone prostopadle do pierwszego pola magnetycznego, wzbudza przejście pomiędzy sąsiednimi stanami energii, gdy spełniają one warunek rezonansowy   h ·…