Wyświetlanie jednego wyniku

  • P5.2.3 Mieszanie kolorów – Leybold

      P5.2.3.1 Mieszanie kolorów przez ich dodawanie lub odejmowanie   Rozpoznawanie kolorów przez ludzkie oko jest wyznaczane przez trzy typy receptorów światła, czopki w siatkówce. Porównanie różnych kolorów (zakresy długości fali) widma widzialnego z czułością różnych typów czopków ujawnia podział na barwy podstawowe: czerwony, zielony i niebieski. Połączenie dwóch podstawowych kolorów daje w wyniku barwy…