Wyświetlanie jednego wyniku

  • P6.2.3 Nieelastyczne zderzenia elektronów – Leybold

      P6.2.3.1 Nieciągła emisja energii elektronów w triodzie wypełnionej gazem   W zderzeniach niesprężystych elektronu z atomem , energia kinetyczna elektronu jest przekształcana w energię wzbudzenia lub jonizacji atomu. Takie zderzenia są najbardziej prawdopodobne, gdy energia kinetyczna jest dokładnie równoważna energii wzbudzenia lub jonizacji. Jako, że poziomy wzbudzenia atomu mogą przyjąć tylko wartości dyskretne, emisja…