Wyświetlanie jednego wyniku

  • P6.2.7 Normalny efekt Zeemana – Leybold

      P6.2.7.3 Obserwowanie normalnego efektu Zeemana w konfiguracji poprzecznej i wzdłużnej- spektroskopia z użyciem etalonu Fabry-Perota. P6.2.7.4 Pomiar rozczepienia Zeemana czerwonej linii kadmu w funkcji pola magnetycznego – spektroskopia z użyciem etalonu Fabry-Perota.   Efekt Zeemana jest nazwą rozszczepiania poziomów energii atomowej w zewnętrznym polu magnetycznym i w konsekwencji rozszczepienie przejść pomiędzy poziomami. Efekt został przepowiedziany…