Wyświetlanie wszystkich wyników: 8

 • Obciążenie elektroniczne DC serii PEL-500

  Obciążenie elektroniczne DC serii PEL-500

  Funkcje 5-cyfrowy cyfrowy miernik napięcia, prądu i mocy Jednoczesne wyświetlanie napięcia, prądu i watów Czas zwarcia można ustawić podczas testu zwarcia Funkcja automatycznego testu zabezpieczenia nadprądowego/ochrony nadmocowej Funkcja testu rozładowania akumulatora może ustawić napięcie zatrzymania rozładowania (Vbatt), pojemność rozładowania (AH, WH) i czas zatrzymania rozładowania. Test udarowy może symulować prąd przeregulowania rozruchu i prąd przejściowy…

 • Obciążenie AC (rezystancyjne / pojemnościowe) – Kongter K-1000

  A RCD (resistive/capacitive) AC load bank is non-linear load bank. The electronic and non-linear loads simulated by capacitive load banks are typical of the Telecommunications, Computer or Uninterruptible Power Supply (UPS) Industries. Test of output and power quality for power supply is significant to ensure that power supply will work in critical situation to support…

 • Obciążenie AC (rezystancyjne/reaktancyjne) – Kongter K-1000

  Resistive/reactive load banks are great choices for testing turbines, switchgear, rotary UPS, generators and UPS systems. They can also be used for integrated system testing of utility substation protection systems, particularly for more complex relays like distance, directional overcurrent, power directional and others. A resistive/reactive inductive and/or capacitive load is often required to test solar…

 • Obciążenie AC (rezystancyjne) – Kongter K-1000

  The kW of a resistive load bank is “real” power in electrical terms. When a resistive AC load bank is used to test an engine generator set the engine will produce its full horsepower rating, dissipate engine exhaust gases, and produce thermal energy into the engine cooling system. The resistive load bank in fact, will…

 • Obciążenie AC (rezystancyjne i indukcyjne) – Kongter K-1000

  Kongter resistive & inductive AC load banks are used to simulate the motor loads or other electromagnetic devices working at their rated power factor. Many backup generators and turbines are rated at 0.7, 0.8 or 0.85 power factor and need to be commissioned at nameplate capacity using a combination of resistive and reactive load to…

 • Obciążenie indukcyjne DL1017L

  Obciążenie indukcyjne DL 1017L  Jedno- lub trójfazowe obciażenie indukcyjne o skokowej wartości zmiennej   Maksymalna moc: 3 x 300 VAR  Maksymalne napięcie: 220/380 V Δ/Y 

 • Obciążenie pojemnościowe DL1017C

  Obciążenie pojemnościowe DL 1017C  Jedno- lub trójfazowe obciążenie pojemnościowe o skokowej wartości zmiennej   Maksymalna moc: 3 x 275 VAR  Maksymalne napięcie: 220/380 V Δ/Y 

 • Obciążenie rezystancyjne DL1017R

  Obciążenie rezystancyjne DL 1017R  Jedno-lub trójfazowe obciążenie rezystancyjne o skokowej wartości zmiennej.  Maksymalna moc: 3 x 400 W  Maksymalne napięcie: 220/380 V Δ/Y