Wyświetlanie jednego wyniku

  • P3.2.4 Obwody z elektrycznymi urządzeniami pomiarowymi – Leybold

      P3.2.4.1 Amperomierz jako omowy opornik w obwodzie P3.2.4.2 Woltomierz jako omowy opornik w obwodzie   Jednym ważnym skutkiem praw Kirchhoff’a jest wpływ rezystancji wewnętrznej elektrycznego przyrządu pomiarowego na odpowiednio pomiar prądu lub napięcia. Zatem, amperomierz zwiększa całkowitą rezystancję obwodu o wielkość własnej rezystancji wewnętrznej i tym samym mierzy prąd, który jest zbyt niski gdy tylko…