Wyświetlanie jednego wyniku

  • Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 – propozycje wyposażenia pracowni

    M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Uczeń: 1) rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych; 3) wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego; 4) określa zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 5) stosuje programy komputerowe…