Wyświetlanie jednego wyniku

  • P1.1.2 Pomiar wielkości i gęstości – Leybold

    P1.1.2.1 Określanie wielkości i gęstości ciał stałych Aby wyznaczyć gęstość ciał stałych, ważenie jest połączone z pomiarem objętości. Objętości ciał jest wyznaczana z objętości cieczy wypieranej z naczynia przelewowego.    W doświadczeniu P1.1.2.1, zasada ta jest testowana za pomocą ciał stałych, których objętości mogą zostać obliczone z ich wymiarów liniowych. P1.1.2.2 Określanie gęstości cieczy przy…