Wyświetlanie jednego wyniku

  • P1.1.3 Określanie stałej grawitacji – Leybold

    P1.1.3.1 Określenie stałej grawitacji za pomocą tzw. wagi skręceń Cavendisha. Pomiar przy użyciu wskaźnika świetlnego. Sercem wagi torsyjnej Cavendisha jest lekka belka zawieszona pionowo na cienkim zespole skrętnym oraz kula ołowiana o masie m2 = 15 g na każdym końcu. Kule te są przyciągane przez dwie duże ołowiane kule o masie m1 = 1.5 kg….