Wyświetlanie jednego wyniku

  • P1.2.3 Dźwignia – Leybold

    P1.2.3 Dźwignia – Leybold W fizyce, prawo dźwigni tworzy podstawę wszystkich form podstawowych mechanizmów przenoszenia siły. Prawo to może zostać wyjaśnione za pomocą wysokopoziomowego pojęcia równowagi momentu pędu. P1.2.3.1 Dźwignia jednostronna i dwustronna Doświadczenie P1.2.3.1 bada prawo dźwigni dla jednostronnych i dwustronnych dźwigni. Celem jest wyznaczenie siły F1 , która utrzymuje dźwignię w równowadze jako funkcja…