Wyświetlanie jednego wyniku

  • P1.3.1 Ruch jednowymiarowy na torze do przeprowadzania ćwiczeń przez studentów – Leybold

    P1.3.1 Ruch jednowymiarowy na torze do przeprowadzania ćwiczeń przez studentów – Leybold Jednostajny i jednostajnie przyspieszony ruch liniowy jest badany za pomocą wózka Fletcher’a na torze. Wózek zawiera osie z z łożyskami skutkując bardzo niskim tarciem. Z danych pomiarowych dedukowane są podstawowe wielkości, jak prędkość. P1.3.1.1 Zapisywanie  wykresu drogi i  czasu ruchu  liniowego za pomocą…