Wyświetlanie jednego wyniku

  • P1.3.4 Zachowanie pędu liniowego – Leybold

    P1.3.4 Zachowanie pędu liniowego – Leybold P1.3.4.1 Energia oraz pęd podczas zderzenia sprężystego. Pomiar za pomocą dwóch fotokomórek P.1.3.4.2 Energia oraz pęd podczas niesprężystego uderzenia – Pomiar za pomocą dwóch fotokomórek P1.3.4.3 Zasada rakiety: zachowanie pędu oraz reakcja P1.3.4.4 Trzecie prawo Newtona oraz prawo zderzenia. Rejestracja oraz ocena za pomocą VideoCom Użycie liniowego toru czyni możliwym uzyskanie…