Wyświetlanie jednego wyniku

  • P1.4.2 Zachowanie momentu pędu – Leybold

    P1.4.2 Zachowanie momentu pędu – Leybold P1.4.2.1 Zachowanie momentu pędu podczas sprężystego uderzenia w ruchu obrotowym P1.4.2.2 Zachowanie momentu pędu podczas niesprężystego uderzenia w ruchu obrotowym   Zderzenia skośne pomiędzy ciałami obrotowymi może zostać opisane analogicznie do jednowymiarowych zderzeń postępowych, gdy osie obrotu ciała są równoległe do siebie i pozostają niezmienne podczas zderzenia. Warunek ten…