Wyświetlanie jednego wyniku

  • P1.4.5 Moment bezwładności – Leybold

    P1.4.5 Moment bezwładności – Leybold P1.4.5.1 Definicja momentu bezwładności P1.4.5.2 Moment bezwładności a kształt ciała P1.4.5.3 Potwierdzenie prawa Steinera Moment bezwładności jest wyznaczany z okresu oscylacji osi skrętnej, na której badane ciało jest zamocowane i jest sprężyście połączone z podstawą za pomocą sprężyny śrubowej. Układ jest wzbudzany do oscylacji harmonicznych. Dla znanej skierowanej wielkości kątowej D,…