Wyświetlanie jednego wyniku

  • P1.5.1 Wahadło proste i złożone – Leybold

    P1.5.1 Wahadło proste i złożone – Leybold P1.5.1.1 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy prostego wahadła P1.5.1.3 Drgania pręta wahadła P1.5.1.2 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła odwracalnego P1.5.1.4 Zależność okresu drgań pręta wahadła od amplitudy P1.5.1.5 Określenie przyspieszenia grawitacji na ziemi za pomocą pręta wahadła P1.5.1.6 Wahadło ze zmiennym przyspieszeniem ziemskim (wahadło zmienne-g) Poprzez wahadło proste lub…