Wyświetlanie jednego wyniku

  • P1.6.2 Mechanika fal – Leybold

      P1.6.2.1 Długość, częstotliwość oraz prędkość przemieszczania się fal   “Modułowa maszyna falowa” umożliwia ustawienie maszyny pionowej fali torsyjnej, jednocześnie zezwalając na dowolne skonfigurowanie rozmiaru i złożoności układu. Moduł składa się z 21 wahadeł zamontowanych na łożyskach obracające się wokół wspólnej osi. Są sprężyście sprzężone po obu stronach osi obrotu tak, że odchylenie jednego wahadła…