Wyświetlanie jednego wyniku

  • P1.6.5 Nakładanie się fal wodnych – Leybold

      P1.6.5.1 Dwubiegunowa  interferencja fal wodnych P1.6.5.2 Eksperyment Lloyda dot. fal wodnych P1.6.5.3 Dyfrakcja (ugięcie) fal wodnych w szczelinie i na przeszkodzie. P1.6.5.4 Dyfrakcja fal wodnych  na wielu szczelinach P1.6.5.5 Fala wodna stojąca przed przeszkodą.   Doświadczenia z interferencji dla mogą być przeprowadzone w łatwy do zrozumienia sposób, obiekty dyfrakcji są widoczne oraz propagacja fal…