Wyświetlanie jednego wyniku

  • P1.7.6 Akustyczny efekt Dopplera – Leybold

      P1.7.6.1 Badanie efektu Dopplera fal ultradźwiękowych   Zmiana obserwowanej częstotliwości dla ruchu względnego nadajnika i odbiornika w odniesieniu do medium propagacji jest nazywana akustycznym zjawiskiem Dopplera. Jeśli nadajnik o częstotliwości f0 porusza się z prędkością v względem odbiornika będącego w spoczynku, odbiornik mierzy częstotliwość. Zmiana częstotliwości f – f0 jest proporcjonalna do częstotliwości f0….