Wyświetlanie jednego wyniku

  • P1.7.7 Analiza Fouriera – Leybold

      P1.7.7.1 Badanie transformacji Fouriera: symulacja analizy oraz syntezy Fouriera P1.7.7.2 Analiza okresowych sygnałów Fouriera generatorów funkcji P1.7.7.3 Analiza Fouriera elektrycznego obwodu oscylatora P1.7.7.4 Analiza dźwięku metodą Fouriera    Ważnymi narzędziami w akustyce jest analiza Fouriera i synteza fal dźwiękowych. Tym samym, przykładowo, ważne jest poznanie harmoniczne dźwięku do sztucznej generacji dźwięku lub mowy.   Doświadczenia P1.7.7.1…