Wyświetlanie jednego wyniku

  • P1.8.1 Pomiary barometryczne – Leybold

      P1.8.1.1 Definicja ciśnienia P1.8.1.2 Ciśnienie hydrostatyczne niezależne od kierunku   W gazie lub w cieszy w stanie spoczynku, to samo ciśnienia jest wywierane we wszystkich punktach. Jest to mierzone jako rozkład siły F działającej prostopadle do powierzchni A.   Doświadczenie P1.8.1.1. ma na celu zobrazowanie definicji ciśnienia jako stosunku siły i powierzchni w sposób doświadczalny…