Wyświetlanie jednego wyniku

  • P1.8.3 Lepkość – Leybold

      P1.8.3.1 Montaż wiskozymetru ze spadającą kulką do określania lepkości cieczy P1.8.3.2 Wiskozymetr ze spadającą kulką do mierzenia lepkości roztworu cukru w zależności od  jego stężenia P1.8.3.3 Wiskozymetr ze spadającą kulką do pomiaru lepkości cieczy Newtona w funkcji temperatury   Lepkościomierz z opadającą kulką jest używany do wyznaczenia lepkości cieczy poprzez pomiar czasu opadania kulki. Badana substancja…