Wyświetlanie jednego wyniku

  • Zestaw ćwiczeniowy SOL-1 Panel słoneczny z jednostką sterująca (podłączenie do sieci zewn/instalacja odizolowana)

    Symbol  SOL-1 Nazwa: Panel słoneczny z rozdzielnia elektryczną (podłączenie do sieci zewnętrznej  oraz instalacja odizolowana) System zawierający główną rozdzielnię elektryczną umożliwiającą pracę w trybie instalacja podłączona do sieci oraz instalacja odizolowana od sieci elektrycznej + 2 panele fotowoltaiczne + kabel przyłączeniowy. Zagadnienia edukacyjne: Zastosowane podzespoły w układach fotowoltaicznych Zastosowanie bezpiecznych komponentów w systemach fotowoltaicznych Pomiary…