Wyświetlanie jednego wyniku

  • P7.3.1 Dia-, para- oraz ferromagnetyzm – Leybold

    Dia-, para- oraz ferromagnetyzm Diamagnetyzm jest zjawiskiem, w którym zewnętrzne pole magnetyczne powoduje magnesowanie substancji, które jest przeciwne do zastosowanego pola magnetycznego zgodnie z prawem Lenz‘a. Tym samym, w niejednorodnym polu magnetycznym, siła działa na substancje diamagnetyczną w kierunku malejącego pola magnetycznego. Materiały paramagnetyczne mają stały moment magnetyczny, który jest ustawiany przez zewnętrzne pole magnetyczne….