Wyświetlanie jednego wyniku

  • P5.4.3 Aktywność optyczna, polarymetria – Leybold

      P5.4.3.1 Skręcenie  płaszczyzny polaryzacji za pomocą płytki kwarcowej P5.4.3.2 Skręcenie płaszczyzny polaryzacji za pomocą roztworu cukru P5.4.3.3 Budowanie półcieniowego polarymetru przy pomocy odrębnych elementów P5.4.3.4 Określanie stężenia cukru za pomocą standardowego polarymetru   Aktywność optyczna jest własnością niektórych substancji płaszczyzny obrotowej liniowo spolaryzowanego światła przechodzącego przez materiał. Kąt optycznej rotacji jest mierzony za pomocą…