Wyświetlanie jednego wyniku

  • P3.2.3 Prawa Kirchhoffa – Leybold

      P3.2.3.1 Pomiar napięcia oraz natężenia w rezystorach połączonych szeregowo i równolegle P3.2.3.2 Podział napięcia za pomocą potencjometru P3.2.3.3 Zasada mostka Wheatstona P3.2.3.4 Określanie oporności za pomocą mostka Wheatstone    Prawa Kirchhoff’a mają podstawowe znaczenie w obliczaniu prądów i napięć komponentów w gałęziach obwodu. Tak zwana “zasada węzła” stwierdzam że suma wszystkich prądów wpływających do danego punktu…