Wyświetlanie jednego wyniku

  • P3.3.4 Prawo Biota-Savarta – Leybold

      P3.3.4.1 Pomiar pola magnetycznego dla prostych przewodów oraz dla okrągłych pętli przewodzących P3.3.4.2 Pomiar pola magnetycznego cewki powietrznej P3.3.4.3 Pomiar pola magnetycznego dwóch cewek w konfiguracji Helmholtza   W zasadzie możliwe jest obliczenie pola magnetycznego dowolnego przewodnika z prądem za pomocą prawa Biota-Savarta. Jednakże, rozwiązanie analityczne może tylko zostać wyprowadzone dla przewodników o określonej symetrii,…