Wyświetlanie jednego wyniku

  • P3.2.2 Prawo Ohma – Leybold

      P3.2.2.1 Sprawdzanie prawa Ohma oraz pomiar charakterystycznych oporności.   W układach składających się z metalowych przewodników, prawo Ohm’a         U = R ·I   przedstawia bardzo bliskie przybliżenie rzeczywistych warunków. Innymi słowy, napięcie kropli U w przewodniku jest proporcjonalne do prądu I przepływającego przez przewodnik. Stała proporcjonalności R nazywana jest rezystancją przewodnika. Dla rezystancji…