Wyświetlanie jednego wyniku

  • P6.1.6 Pułapka Paula – Leybold

      P6.1.6.1 Obserwacja pojedynczej cząstki w pułapce Paula   Pomiary spektroskopowe poziomów energii atomowej są normlanie zwykle ograniczone przez ruch badanych atomów w odniesieniu do źródła promieniowania. Ruch ten przesuwa i poszerza linie spektralne z powodu efektu Dopplera, który staje się silnie widoczny w spektroskopii o wysokiej rozdzielczości. Wpływ efektu Dopplera jest zredukowany, gdy poszczególne…