Wyświetlanie jednego wyniku

  • P2.1.2 Rozszerzalność cieplna cieczy – Leybold

    Określanie współczynnika rozszerzenia objętościowego cieczy Wyznaczając współczynnik rozszerzalności objętościowej g należy pamiętać, że naczynie, w którym jest podgrzewana ciecz także się rozszerza. W doświadczeniu P2.1.2.1, współczynnik rozszerzalności objętościowej wody i metanolu są wyznaczane za pomocą szklanego dylatometru objętościowego. Dołączona rura wznośna o znanym przekroju jest użyta do pomiaru zmiany objętości, tj. zmiana objętości jest wyznaczana…