Wyświetlanie jednego wyniku

  • Rejestrator wilgotności/temperatury – Extech SD500

    Rejestracja danych na karcie SD w formacie Excel®  Datalogger wilgotności/temperatury zapisujedane na karcie SD w formacie Excel do prostego transferu na PC do analizy. Podwójny wyświetlacz LCD z równoczesnym odczytem Wilgotności względnej i Temperatury oraz programowalnym próbkowaniem 5, 10, 30, 60, 120, 300 oraz 600 sekund. Każdy odczyt zapisany jest ze znacznikiem daty i czasu….