Wyświetlanie jednego wyniku

  • Laboratoryjny mikroomomierz MGR10

    Programowalny mikroomomierz MGR10 Pomiar w zakresie od 0,1µ? do 30k? Prąd pomiarowy do 10A Dokładność < 0,03% Zakresy Automatyczne/Ręczne Pamięć 4000 odczytów Akumulator (MGR10A) i zasilanie sieciowe (MGR10) Interfejs RS232C, PLC lub IEEE488-2 „ Ręczna lub autoatmyczna kompensacja temperatury dla miedzy, aluminium lub innego rodzaju metalu” Dzięki dużej dokładności oraz wytrzymałej konstrukcji, mikromomomierz może być…