Wyświetlanie jednego wyniku

  • P5.7.2 Spektrometr siatkowy – Leybold

      P5.7.2.1 Pomiar linii widma gazów obojętnych i oparów metali za pomocą spektrometru pryzmatycznego P5.7.2.2 Podłączenie spektrometru siatkowego w celu pomiaru krzywych transmisji P5.7.2.3 Podłączenie spektrometru siatkowego w celu pomiaru linii widmowych P5.7.2.4 Oznaczanie stałej dyfrakcyjnej dla siatki hologramowej z zamontowanym laserem He-Ne P5.7.2.5 Badanie widma lampy ksenonowej z siatką hologramową   Aby stworzyć spektrometr dyfrakcyjny, kopia…