Wyświetlanie jednego wyniku

  • P6.5.4 Spektroskopia promieniowania alfa – Leybold

      P6.5.4.1 Spektroskopia promieniowania a radioaktywnych próbek P6.5.4.2 Określenie utraty energii promieniowania w powietrzu P6.5.4.3 Określenie utraty energii promieniowania w aluminium i złocie P6.5.4.4 Określenie wieku przy użyciu próbki izotopu Ra-226    Do około 1930, energia promieni była charakteryzowana pod względem ich zakresu w powietrzu. Przykładowo, cząstka o 5.3 MeV (Po-210) ma zakres 3.84 cm. Dzisiaj,…