Wyświetlanie jednego wyniku

  • P6.3.6 Struktura widma promieni Rentgena – Leybold

      P6.3.6.1 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania rentgenowskiego anody molibdenowej P6.3.6.2 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania rentgenowskiego anody miedzianej P6.3.6.3 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania rentgenowskiego anody żelaznej P6.3.6.5 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania rentgenowskiego anody wolframowej P6.3.6.6 Określenie energii wiązania pojedynczych podpowłok przez selektywne wzbudzanie   Struktura i struktura subtelna spektrum promieniowania X udziela ważnych informacji o położeniu poziomów…