Wyświetlanie jednego wyniku

  • Technik elektronik – propozycje wyposażenia pracowni na lata 2014 – 2020

    Wymagane pracownie dla zawodu: K1. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych K2. Eksploatacja urządzeń elektronicznych Pracownia komunikacji w języku obcym Pracownia elektrotechniki i elektroniki Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych Pracownia komunikacji w języku obcym Pracownia elektrotechniki i elektroniki Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych