Wyświetlanie 1–12 z 18 wyników

 • P2.6.3 Pompa ciepła – Leybold

  Pompa ciepła Pompa ciepła wyciąga ciepło ze zbiornika z temperaturą T1 poprzez parowanie czynnik chłodzącego i przesyła ciepło do zbiornika z temperaturą T 2 poprzez skraplanie czynnika chłodzącego. W procesie, sprężanie w sprężarce (a-b) ogromnie podgrzewa gazowy czynnik chłodzący. Skrapla się w skraplaczu (c-d) i wydziela uwolnione ciepło skraplania DQ2 do zbiornika T 2. Skroplony…

 • P2.6.2 Silnik na gorące powietrze: eksperymenty jakościowe – Leybold

  Silnik na gorące powietrze: eksperymenty jakościowe Gdy silnik na gorące powietrze pracuje jako silnik cieplny, każdy cykl silnika wyciąga ilość ciepła Q1 ze zbiornika 1, generuje pracę mechaniczną W i przesyła różnicę Q 2 = Q1 – W do zbiornika 2. Silnik na gorące powietrze może także pracować jako chłodziarka, podczas pracy w tym samym…

 • P2.6.1 Silnik na gorące powietrze: eksperyment jakościowy – Leybold

  Silnik na gorące powietrze: eksperyment jakościowy Silnik na ogrzewane powietrze (wynaleziony przez R. Stirling, 1816) jest najstarszym silnikiem cieplnym, razem z silnikiem parowym. W bardzo uproszczony sposób, jego cykl termodynamiczny składa się ze sprężania izotermicznego przy niskiej temperaturze, izochorycznego podania ciepła, izotermicznego rozprężania przy wysokiej temperaturze i izochorycznej emisji ciepła. Tłok wypornikowy i tłok roboczy…

 • P2.5.3 Ciepło właściwe gazów – Leybold

  Ciepło właściwe gazów P2.5.3.1 Ustalanie wykładnika adiabaty powietrza Cp/Cvwedług Rüchardta Doświadczenie P2.5.3.1 wyznacza wykładnik adiabatyczny powietrza z okresu oscylacji kuli zamykającej objętość gazu w szklanej rurce, gdzie oscylacje kuli wokół położenia równowagi powodują zmiany adiabatyczne gazu. W położeniu równowagi siła grawitacji i siłą odwrotna wynikająca z ciśnienia zamkniętego gazu są równe. Odchylenie od położenia równowagi…

 • P2.5.2 Prawa gazów – Leybold

  Prawa gazów Termometr gazowy składa się ze szklanej rurki zamkniętej od dołu, w której rtęć uszczelnia powietrze zgromadzone na górze. Objętość słupka powietrza jest wyznaczana z wysokości i przekroju poprzecznego szklanej rurki. Gdy ciśnienie na otwartym końcu jest zmienione za pomocą pompki ręcznej, zmienia to odpowiednio ciśnienie po zamkniętej stronie. Temperatura całego termometru gazowego może…

 • P2.5.1 Ruchy Browna – Leybold

  Ruchy Browna Punkt materialny zawieszony w gazie stale wykonuje ruch, który zmienia się pod względem prędkości i kierunku. J. Perrin jako pierwszy wyjaśnił ten ruch cząsteczkowy, odkryty przez R. Browna, który jest spowodowany przez bombardowanie cząsteczek molekułami gazu. Im mniejsza cząsteczka tym wyraźniej się porusza. Ruch składa się ze składowej postępowej i rotacyjnej, także stale…

 • P2.4.3 Temperatura krytyczna – Leybold

  Temperatura krytyczna Punkt krytyczny gazu rzeczywistego jest określany przez ciśnienie krytyczne pc, gęstość krytyczną rc oraz temperaturę krytyczną TC. Poniżej temperatury krytycznej substancja jest gazowa dla wystarczająco wysokiej objętości molowej – nazywana jest parą – i jest cieczą przy wystarczająco małej objętości molowej. Pomiędzy tymi ekstremami istnieje mieszanina ciecz-para, w której składnik parowy zwiększa objętość…

 • P2.4.2 Pomiar ciśnienia pary – Leybold

  Pomiar ciśnienia pary Ciśnienie pary p mieszaniny ciecz-para w układzie zamkniętym zależy od temperatury T. Powyżej temperatury krytycznej, ciśnienie pary jest nieokreślone. Substancja jest gazowa i nie może być skroplona, bez względu na wysokość ciśnienia. Wzrost krzywej prężności pary p(T ) jest wyznaczany przez kilka czynników, łącznie z ciepłem molowym parowania qv substancji. Zazwyczaj możemy…

 • P2.4.1 Ciepło utajone oraz ciepło parowania – Leybold

  Ciepło utajone oraz ciepło parowania Gdy substancja jest podgrzewana w stałym ciśnieniu, jej temperatura zwykle rośnie. Gdy ta substancja przechodzi przemianę fazową, temperatura nie wzrasta nawet, gdy zostaje dodane więcej ciepła jako, że ciepło jest wymagane do przemiany fazowej. Jak tylko przemiana fazowa jest zakończona, temperatura ponownie rośnie przy dostarczeniu ciepła. Zatem, przykładowo, ciepło parowania…

 • P.2.3.4 Przetwarzanie energii elektrycznej na ciepło – Leybold

  Przetwarzanie energii elektrycznej w cieplną Tak jak energia mechaniczna, energia elektryczna także może być przekształcona na ciepło. Możemy użyć np. naczynia kalorymetrycznego z uzwojeniem, do którego podłączone jest napięcie. Gdy prąd przepływa przez przewód, ciepło Joule’a jest generowane i ogrzewa kalorymetr. P2.3.4.1 Pomiar za pomocą woltomierza i amperomierza oraz P2.3.4.2 . Pomiar za pomocą dżulomierza i…

 • P2.3.2 Pojemność cieplna – Leybold

    Pojemność cieplna P2.3.2.1 Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych. Aby określić ciepło właściwe w doświadczeniu P2.3.2.1, waży się różne materiały w postaci cząstek, ogrzewa w parze do temperatury ϑ1 i wlewa do odważonej ilości wody o temperaturze ϑ2. Po dokładnym wymieszaniu wymiana ciepła zapewnia, że cząstki i woda mają tę samą temperaturę ϑm. Jako zadaną…

 • P2.3.3 Przetwarzanie energii mechanicznej na ciepło – Leybold

  Przetwarzanie energii mechanicznej na ciepło Energia jest podstawową wielkością w fizyce. Różne formy energii mogą zostać przekształcone z jednej na drugą i tym samym są sobie równoważne oraz energia całkowita jest zachowana w przypadku konwersji w układzie zamkniętym. P2.3.3.1 Rejestracja i analiza wartości zmierzonych ręcznie oraz P2.3.3.2   Rejestracja oraz analiza za pomocą CASSY Doświadczenia P2.3.3.1…