Wyświetlanie jednego wyniku

  • P2.4.3 Temperatura krytyczna – Leybold

    Temperatura krytyczna Punkt krytyczny gazu rzeczywistego jest określany przez ciśnienie krytyczne pc, gęstość krytyczną rc oraz temperaturę krytyczną TC. Poniżej temperatury krytycznej substancja jest gazowa dla wystarczająco wysokiej objętości molowej – nazywana jest parą – i jest cieczą przy wystarczająco małej objętości molowej. Pomiędzy tymi ekstremami istnieje mieszanina ciecz-para, w której składnik parowy zwiększa objętość…