Wyświetlanie jednego wyniku

  • P6.3.2 Tłumienie promieniowania Rentgena – Leybold

      P6.3.2.1 Badanie tłumienia promieni rentgenowskich w zależności od rodzaju materiału i jego grubości. P6.3.2.2 Badanie zależności długości fali od współczynnika tłumienia. P6.3.2.3 Badanie relacji pomiędzy współczynnikiem tłumienia i liczbą atomową Z.   Tłumienie promieni X przechodzących przez absorber o grubości d jest opisane przez prawo tłumienia Lambert‘a:   I = I0 · e – µd…