Wyświetlanie jednego wyniku

  • P3.8.2 Trioda tunelowa – Leybold

      P3.8.2.1 Rejestracja polowej charakterystyki triody tunelowej P3.8.2.2 Wzmacnianie napięcia za pomocą triody tunelowej   W triodzie próżniowej, elektrony przechodzą przez oczko siatki w ich drodze z katody do anody. Gdy ujemne napięcie UG jest przyłożone do siatki, prąd emisji IA do anody jest zredukowany; Dodatnie napięcie sieci zwiększa prąd anody. Innymi słowy, prąd anody może…