Wyświetlanie jednego wyniku

  • P5.5.1 Wartości i metody pomiarowe inżynierii oświetlenia – Leybold

      P5.5.1.1 Określanie gęstości strumienia promieniowania oraz natężenia światła lampy halogenowej P5.5.1.2 Określanie natężenia światła w funkcji odległości od źródła. Rejestracja i analiza za pomocą CASSY P5.5.1.3 Sprawdzenie prawa promieniowania Lamberta   Dwa typy wielkości używane są do określnie jasności źródeł światła: wielkości odnoszące się do fizyki radiacji, opisujące energię radiacji w zakresie pomiarów oraz…