Wyświetlanie jednego wyniku

  • P4.2.1 Wewnętrzna konstrukcja wzmacniacza operacyjnego – Leybold

      P4.2.1.1 Montaż zewnętrznego wzmacniacza operacyjnego jako obwodu tranzystora   Wiele zastosowań elektronicznych wykazuje duże zapotrzebowanie na wzmacniacze. Idealna charakterystyka obejmuje nieskończoną rezystancję wejścia, nieskończenie wysokie wzmocnienie napięcia oraz napięcie wyjściowe niezależne od obciążenia i temperatury. Wymagania te mogą być spełnione w sposób zadowalający za pomocą wzmacniacza operacyjnego.   W doświadczeniu P4.2.1.1, wzmacniacz operacyjny jest…